logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 469 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12866. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 d’octubre de 2018 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 21 de març de 2018.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 21 de març de 2018, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 d’octubre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

 Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 

3591

 

Institut Federal d’Educació, Ciència i Tecnologia de Rio Grande do Sul

 

Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 

Intercanvi d’estudiants

 

 

 

27/2/2018

 

20/9/2018

 

Cinc anys, prorrogable