logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 469 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 d'octubre de 2018
Rectorat

12865. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 d’octubre de 2018 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 7 de novembre de 2018, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 d’octubre de 2018
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 

3508

 

Universitat de Siedlce

 

 

Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 

Desenvolupar programes d’estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació 

 

3/10/2017

 

13/11/2017

 

Mínim de quatre anys, renovable automàticament