logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12549. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2017 per la qual es fa públic el resultat definitiu de la selecció d'alumnes col·laboradors del tipus c) per al curs 2016-17.

Plaça

Crèdits

Nre. places

Tutor/a

Alumnes seleccionats

ICE001

6

1

Joan Alfred Amer Fernández

Alejandro Tamayo Ortiz

ICE002

6

1

Miquel F. Oliver Trobat

Aina Rosa González San Juan

ICE007

6

1

Carme Pinya Medina

Marina Bennàsar Torres

ICE008

6

1

Carlos Rodrigo Ribas González

Antoni Cantó Amengual

ICE010

6

1

Caterina Mercè Picornell Belenguer

Laura Coll Rigo

ICE015

6

1

Noemy Berbel Gómez

Margalida Castell Orell

ICE017

6

1

Joana I. Genovart Balaguer

Juan Carlos Alcaide Butet

ICE019

6

1

Sebastià Serra Busquets

Sergi Rigo Martínez

ICE022

6

1

Antònia Mas Pichaco

Albert Gelabert Mena

ICE023

6

1

Antoni Bennàsar Roig

Maria Antònia Vich Sbert

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet