logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12548. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2017 per la qual es fa públic el resultat definitiu de la selecció d'alumnes col·laboradors del tipus b) per al curs 2016-17.

Plaça

Crèdits

Nre. places

Tutor/a

Alumnes seleccionats

ARQ001

6

4

Daniel Josep Albero Santacreu

Yovana Julieta Aquino Chuquichambi

ARQ001

6

4

Daniel Josep Albero Santacreu

Samanta Fontirroig Carrió

ARQ001

6

4

Daniel Josep Albero Santacreu

Natàlia Sainz Tàpia

ARQ001

6

4

Daniel Josep Albero Santacreu

Sebastià Amer Rotger

CARHU001

6

2

M. Carme Ramis Palmer

Maria del Carme Mañas Picó

CARHU001

6

2

M. Carme Ramis Palmer

María Isabel Tamayo Pozo

CEDOC004

6

1

Sebastià Serra Busquets

Maria del Mar Villalonga Perelló

CEDOC005

6

2

Sebastià Serra Busquets

Dídac Martorell Paquier

CEDOC005

6

2

Sebastià Serra Busquets

Victòria Bauçà Nicolau

DIR001

6

2

Antonio Fernández Coca

Verònica Bermúdez Vilapriu

DIR006

6

1

Antonio Fernández Coca

Joan Francesc Fullana Lastra

DIR008

6

2

Antonio Fernández Coca

Patricio Xavier Guerrero Chuquimarca

DIR011

6

1

Antonio Fernández Coca

David Gómez Risco

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Aina Marina Garau Ramon

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Ariadna Orejón Mancilla

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Jaume Palmer Vidal

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Cristina Reche Lendinez

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Guillermo Andrés Fernández Olivares

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Eva Estrany Calvo

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Gema Martín Rodríguez

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Adrián Portales Córdoba

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Maria Antònia Mas Tugores

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Melanie Murat

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Jonadab Barceló Molina

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Lluís Rullan Perelló

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

David Morales Hernández

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Neus Crespi Sánchez

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Joan Mateu Fiol Bibiloni

DLAB001

6

18

Francesca Molinos Homar

Aida Martín Reina

DOIP001

3

1

Margalida Payeras Llodrà

Maria Antònia Truyols Pont

DOIP009

6

1

Margalida Payeras Llodrà

Miquel Àngel Bennàsar Caldentey

DTEC001

6

10

Francesca Molinos Homar

Antonio Daniel Vílchez Hernández

DTEC001

6

10

Francesca Molinos Homar

Marc Fèlix Simó

DTEC001

6

10

Francesca Molinos Homar

Joan Miquel Truyols Mas

DTEC001

6

10

Francesca Molinos Homar

Miquel Molina Rotger

DTEC001

6

10

Francesca Molinos Homar

José Bausá García

DTEC001

6

10

Francesca Molinos Homar

Alejandro Jorge Guerrero López

DTEC001

6

10

Francesca Molinos Homar

Francisco Tugores Gelabert

DTEC001

6

10

Francesca Molinos Homar

Noelia Navarro Enrique

DTEC001

6

10

Francesca Molinos Homar

Antoni Caballero Salas

EPS002

6

1

Joan Gabriel Gomila Salas

Caterina Fuster Barceló

FC001

6

2

Miguel Ángel Miranda Chueca

Elisa Ribas Marquès

FC001

6

2

Miguel Ángel Miranda Chueca

Sebastià Jaume Ramis

GNC002

3

1

Josep Antoni Tur Marí

Macià Sureda Vives

IAC3001

6

1

Alícia Magdalena Sintes Olives

Rafel Jaume Amengual

LAF001

6

1

Antoni Pons Biescas

Salomé Lancho Pichardo

LBNB002

6

1

Andreu Palou Oliver

Antònia Solomando Martí

LCDS001

6

2

Jordi Llabrés Bordoy

Laura Simonet Massot

LQA001

6

1

Víctor Cerdà Martín

Marta Bauzà Manzanares

OCDS001

6

1

Antoni Aguiló Pons

Nihad El Hanchi Abarkach

OIDH001

3

1

Esperança Bosch Fiol

Maria Magdalena Cladera Alorda

POTU001

6

3

Francesca Molinos Homar

Bàrbara Fonollar Bennàsar

POTU001

6

3

Francesca Molinos Homar

Joan Serra Gomila

PRCA001

6

2

Mercè Llabrés Segura

Amador Antoni Font Molinas

PRCA001

6

2

Mercè Llabrés Segura

Joan Ros Soler

SAC001

3

1

Joana Maria Seguí Pons

Yusef Chaib Hassan

SAC003

3

1

Joana Maria Seguí Pons

Julia González San Juan

SAC004

3

1

Joana Maria Seguí Pons

Jesús Manuel Granado Cerdà

SAFE001

6

1

Pere A. Borràs Rotger

Albert Enric Sánchez Bauzà

SRI001

3

1

Margalida Payeras Llodrà

Aina Maria Cifre Pascual

SRI002

3

1

Margalida Payeras Llodrà

Miquel Galmés Sagrera

SRI004

3

1

Margalida Payeras Llodrà

Catalina Mayol Petro

SUAP001

6

2

Mateu Servera Barceló

Beatriz Fernández Brito

SUAP001

6

2

Mateu Servera Barceló

Elena Bonet Linares

UOM004

6

1

Joana Maria Seguí Pons

Maria Virginea Marcote García

USS001

6

1

Antoni Aguiló Pons

Lucrècia Morell Fominaya

VIMA001

6

3

Antoni Aguiló Pons

Maria del Mar Navarro Reguillo

VIMA001

6

3

Antoni Aguiló Pons

Hanane Souidi

VRATO001

6

8

Margalida Payeras Llodrà

Joan Fiol Mir

VRATO001

6

8

Margalida Payeras Llodrà

Marina Hernández Celià

VRATO001

6

8

Margalida Payeras Llodrà

Margalida Sansó Font

VRATO001

6

8

Margalida Payeras Llodrà

Anastasia Revenko

VRATO001

6

8

Margalida Payeras Llodrà

Laura López Cózar

VRATO001

6

8

Margalida Payeras Llodrà

Jéssica Vallès Fairless

VRATO001

6

8

Margalida Payeras Llodrà

Vanesa Vázquez Villares

VRATO002

6

3

Margalida Payeras Llodrà

Doina Radu

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2107
El Rector,
Llorenç Huguet