logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 457 - Any  XXXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12547. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2017 per la qual es fa públic el resultat definitiu de la selecció d'alumnes col·laboradors del tipus a) per al curs 2016-17.

Plaça

Crèdits

Nre. places

Tutor/a

Alumnes seleccionats

FC002

6

1

Susana Esteban Valdés

Francesc Pere Monserrat Verd

FC004

6

1

Miquel Barceló Oliver

Marina Bosch Picornell

FC006

6

1

Maria del Carme Rotger Pons

Francesca Julià Florit

FC007

6

1

Núria Marbà Bordalba

Joan Díaz Calafat

FC008

6

1

Fernando Maya Alejandro

Adela García-Abadillo Muntaner

FC009

6

1

Joan Jesús Fiol Arbós

Bartomeu Balle Sitges

FC011

6

1

Ángel García Raso

Adrià Pérez Calm

FC013

6

1

Montserrat Rodríguez Delgado

Marc Servera Caldentey

FC017

6

1

Antoni Costa Torres

Bartomeu Galmés Sureda

FC018

6

1

Elena Baraza Ruiz

Rubén Abellán Pérez

FC019

3

1

Alícia Magdalena Sintes Olives

Rodrigo Tenorio Márquez

FC020

6

1

David Moranta Mesquida

Sandra Ledesma Corvi

FC021

6

1

Jordi Oliver Oliver

Alba Morey Miguel

FC026

3

1

M. Lluïsa Bonet Piña

Ndioba Seye Loum

FC027

6

1

Maria Pilar Roca Salom

Maria Martínez Vigara

FC028

6

1

Samuel Piña Fernández

Nil Lassnig Ballester

FC031

6

1

Marta Monjo Cabrer

Víctor Alcolea Rodríguez

FC033

6

1

María Antonia Jiménez Cortés

Aleksandar Rasevic Lukic

FC034

6

1

Gemma Isabel Turnes Palomino

Patricia Ruiz Blázquez

FC036

3

1

Ana María Proenza Arenas

Sara Tur Gracia

FC037

6

1

Tomàs Miquel Sintes Olives

Ramon Saleta-Piersanti Besga

FC038

3

1

Magdalena Gianotti Bauzà

Aina Maria Llabrés Mas

FC039

3

1

Isabel Lladó Sampol

Maria Català Ferre

FC040

6

1

Antoni Gamundí Gamundí

Maria Magdalena Flexas Morey

FC041

6

1

Jordi Sastre Serra

María Jesús Ruiz Cornejo

FC042

6

1

Joan Rita Larrucea

Llúcia Sierra Català

FC043

6

1

Antoni Pons Biescas

Xavier Carles Gibert Corzo

FC047

6

1

Àngel Terron Homar

Miquel Àngel Rodríguez Vidal

FC049

6

1

Juana Sánchez Roig

Cristina Torres López

FC054

6

1

Ramón Oliver Herrero

Adel Boulharrak Abed

FC056

6

1

Paolo Rumori

Inés Pascual Massip

FC059

6

1

Maurici Mus Amézquita

Júlia Quetgles Nadal

FC063

3

1

Antoni Sureda Gomila

Alba Albertí Gallardo

FC064

6

1

Silvia Tejada Gavela

Laura Nadal Salas

FC066

3

1

Francesca Serra Vich

Laura Pascual Ballester

FC067

3

1

Catalina Picó Segura

Pedro Castillo Pretel

FC073

6

1

Claudio Rubén Mirasso Santos

Francesca Maria Oliver Garau

FC074

6

1

Ananda Pascual Ascaso

Lluís Florit Binimelis

FC079

3

1

Carles Barceló Seguí

Susana Torres Hernández

FC080

3

1

Fiona Tomas Nash

Marta Domínguez López

FC081

6

1

Xavier Busquets Xaubet

Joan Cabot Bauzà

FC082

6

1

Susana Simal Florindo

Jaume Bennàssar Artigues

FC085

6

1

Valeria Soledad Eim Iznardo

Maria Antònia Ramon Matamalas

FC086

6

1

Carme Rosselló Matas

Xavier Vilanova Garcia

FC087

6

1

Paula Oliver Vara

Francesca Mayol Rullan

FC089

6

1

Romualdo Romero March

Jaume Orell Miquel

FC095

6

1

Rafael Bosch Zaragoza

Antoni Vallbona Garcia

FC096

6

1

David Quiñonero Santiago

Joan Barceló Adrover

FC101

6

1

Mourad Akaarir El Ghourri

Manuel Jiménez García

FC103

3

1

Catalina Picó Segura

Raquel Arévalo Jiménez

FD001

3

2

Beatriz Verdera Izquierdo

Mónica Sevilla Gonzalo

FD001

3

2

Beatriz Verdera Izquierdo

Joan Andreu Ferrer Guardiola

FD006

6

1

Pedro A. Munar Bernat

Antònia Fiol Sánchez

FD008

6

1

José Luis Mateo Hernández

M. de los Ángeles Amorena Berrocal

FD011

6

1

Maria Ballester Cardell

Daniel Lomas Gil

FEE001

6

1

Carles Mulet Forteza

Josep Bernat Pi Planas

FEE004

6

2

Rebeca del Carmen Méndez Durón

Andreu Monserrat Gelabert

FEE005

3

1

Pau Balart Castro

Immanuel Mbithi Mutua

FEE007

6

2

Gonçal Artur López Nadal

Margalida Català Vaquer

FEE008

6

1

Antònia Morey Tous

Jaume Joan Ballester Servera

FEE012

6

1

Margalida Payeras Llodrà

José Carlos Pérez Gallego

FEE014

6

2

Francina M. Orfila Sintes

Paloma Salazar Reboiro

FEE014

6

2

Francina M. Orfila Sintes

Lourdes Cànovas Fontanella

FEE015

6

1

Antònia Morey Tous

Maria Magdalena Pol Rosselló

FEE016

6

1

Antònia Morey Tous

Teresa Català Vaquer

FEE017

6

1

Antònia Morey Tous

Andreu Roig Tome

FE002

6

1

M. del Carme Orte Socias

Abolaji Oluwaseun Ayodele

FE003

6

1

M.del Carme Orte Socias

Aina Remei Obrador Orell

FE005

6

2

Joan Alfred Amer Fernández

Mariona Moranta Palmer

FE012

3

2

Gemma Tur Ferrer

Cristina Ribas Martín

FE012

3

2

Gemma Tur Ferrer

Raquel Alandete Galán

FE024

6

2

Margalida Vives Barceló

Agnès Figuerola Marcote

FE024

6

2

Margalida Vives Barceló

María Luisa Sáez Madrona

FE025

6

1

Margalida Vives Barceló

Emylse Mas Mir

FE028

6

2

Rosario Pozo Gordaliza

Sara Sow Linares

FE028

6

2

Rosario Pozo Gordaliza

Onofre Alba Martí

FE031

6

2

Francesca Salvà Mut

Maria Ferrer Torrens

FE031

6

2

Francesca Salvà Mut

Andrea Amorós Forteza

FE035

6

1

M. Rosa Rosselló Ramon

Desiree Ribela Navarro

FE041

6

1

Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

Rocío Pérez Rodríguez

FE051

3

1

Joan Josep Burgués Mestre

Aurora Ferrer Juan

FE052

6

1

Sebastià Verger Gelabert

Joan Lluc Moragues Vidal

FE053

6

1

Francesca Negre Bennàsar

Cristina Rafael Puigserver

FFL001

6

1

Lucía Loureiro Porto

Antònia Caldentey Gelabert

FFL002

6

1

Ivan Murray Mas

Pere Antoni Matias Florit

FFL004

6

1

Jorge Lorenzo Lacruz

Josep Lluís López López

FFL006

6

1

Maria Assumpció Rost Bagudanch

Andrea Juan de León

FFL011

6

1

Catalina Monserrat Roig

Marc Martínez Vidal

FFL015

6

1

Cristina Suárez Gómez

Daniel González Cano

FFL016

6

1

Miquel À. Capellà Galmés

Lluc Aparicio Gil

FFL018

6

1

Guillem Xavier Pons Buades

Lorena Paola Arenas Sierra

FFL020

6

1

Pedro Guijarro Fuentes

Neus Ribot Ferriol

FFL022

6

2

Miquel Seguí Llinàs

Marc Fuster Uguet

FFL026

6

2

Mateu Cabot Ramis

Pablo Vera Vega

FFL028

6

1

Ruth Miguel Franco

Marta Segura Alcarria

FFL030

6

2

Antoni Marimon Riutort

Sebastià Feliu Cantallops

FFL031

3

1

Joan Lluís Llinàs Bégon

Manuel Poli

FFL032

6

1

Patrícia Trapero Llobera

Cristian Varela Martins

FFL036

3

1

Jaume Binimelis Sebastián

Saüc Gual Caballero

FFL041

3

1

Miquel Mir Gual

Cristina Gayà Garau

FFL043

6

1

Fernanda Caro Blanco

Magdalena Mas Matas

FFL049

6

1

Antoni Ordinas Garau

Patrici Umbert Baartmans

FFL054

6

1

Sebastià Serra Busquets

Catalina Escalas Tous

FFL057

6

1

M. Antònia Carbonero Gamundí

Bartomeu Martorell Tejero

FFL058

6

1

Miquel Josep Deyà Bauzà

Cristina Núñez Frau

FFL059

6

1

Jaume M. Garcia Rosselló

Glòria Gibert Vega

FFL060

6

1

Margalida Pons Jaume

Maria Palmer Clar

FFL063

6

1

Jaume Guiscafrè Danús

Joan González Sastre

FFL064

3

1

Enrique Morán Tejeda

Macarena Arco Silva

FFL065

6

1

Maria Juan Garau

Luis José Suárez Sánchez

FFL066

6

1

Joan Miralles Monserrat

Josep Ramon Santiago Peset

FFL067

6

1

Joan Melià Garí

Pere Garau Borràs

FIF001

6

2

Jesús Molina Mula

Maria del Pilar Cañellas Estarellas

FIF003

3

1

Rosa Miró Bonet

Maria Rado Sánchez

FIF005

6

1

Iosune Salinas Bueno

Damià Barceló Ferrer

FIF008

6

1

Isabel Maria Camps Bosch

Maria Coll Bagur

FIF009

6

1

Rosa Maria Alberdi Castell

Carles Martorell Campins

FIF012

6

2

Iosune Salinas Bueno

Ernest Navarro de Prada

FIF013

6

1

Olga Velasco Roldán

Llorenç Mas Reina

FIF014

6

1

Olga Velasco Roldán

Juan José Castillo Falcón

FIF016

6

1

Natalia Romero Franco

Ana Ucedo Laorden

FIF017

6

1

José Antonio Mingorance Rubiño

Laura Henry Sollo

FIF019

6

2

Joan Ernest de Pedro Gómez

Marc Falque Vidal

FIF019

6

2

Joan Ernest de Pedro Gómez

Francesc Guillem Conejeros

FIF023

6

1

José Antonio Mingorance Rubiño

Alba Alemán Andrés

FP001

6

2

Maria Balle Cabot

Tanit Vilà Fornés

FP001

6

2

Maria Balle Cabot

Mireia Sandra Bernaldo Martorell

FP002

3

1

Enric Munar Roca

Carles Rey Romero

FP004

6

1

Victòria Aurora Ferrer Pérez

Aina Garcia Palmer

FP005

6

1

Esperança Bosch Fiol

José Carlos Redondo Ferreira

FP007

6

2

Carmen Borràs Sansaloni

Cristina María García Quesada

FP007

6

2

Carmen Borràs Sansaloni

Miquel Àngel Cañellas Moragues

FP012

6

1

Immaculada Sureda García

Neus Zuzama Pons

FP013

6

1

Ana María González Roldán

Maria Irene Tur Coll

FP014

6

2

Mateu Servera Barceló

Davinia Porras Arjona

FP014

6

2

Mateu Servera Barceló

Solange Matte Maluenda

FP016

6

1

Eduard Rigo Carratalà

Marcos Martínez Navarro

FP017

6

1

Elena Gervilla Garcia

Joella Anupol Barcebal

FP018

3

1

F. Javier Pérez Pareja

Inés Navarro González

FP021

3

1

Albert Sesé Abad

Laia Riera Negre

FP022

6

1

M. Esther Garcia Buades

Judit Rosa Lorenzo

FT002

6

1

Carles Mulet Forteza

Chiara Lucia Valluzzi

FT003

6

3

Rebeca del Carmen Méndez Durón

Martín Serrano García

FT003

6

3

Rebeca del Carmen Méndez Durón

Beatriu Aznar Moragues

FT008

6

2

Vicente Ramos Mir

Chloé del Santo Strillak

FT009

6

1

Vicente Ramos Mir

Yao Tong

EPS002

6

1

Manuel Miró Lladó

Pere Antoni Gost Garcia

EPS003

6

1

Antoni Jaume Capó

Alejandro Gálvez Monje

EPS004

6

1

Antonio Fernández Coca

Lucas Casariego Johnson

EPS006

6

2

Guillem Femenies Nadal

Alexandre Jaume Saldaña Plomer

EPS007

6

1

Josep Cifre Llompart

Rafel Munar Tejedor

EPS017

6

2

Rodrigo Picos Gayà

Pedro David Guadalajara Martín

EPS017

6

2

Rodrigo Picos Gayà

Lydia Molina Fernández

EPS020

6

10

Lorenza Carrasco Martorell

Javier Moyá García

EPS020

6

10

Lorenza Carrasco Martorell

Manuel Valentín Gómez Mira

EPS020

6

10

Lorenza Carrasco Martorell

Miquel Taberner Salas

EPS020

6

10

Lorenza Carrasco Martorell

Pasqual Joan Ribot Lacosta

EPS020

6

10

Lorenza Carrasco Martorell

Ana María Serrano Romero

EPS020

6

10

Lorenza Carrasco Martorell

David Arévalo Jiménez

EPS020

6

10

Lorenza Carrasco Martorell

Marc Costa Márquez

EPS020

6

10

Lorenza Carrasco Martorell

Camila Ángela Pérez Arévalo

EPS020

6

10

Lorenza Carrasco Martorell

Miquel Àngel Mas Barón

EPS020

6

10

Lorenza Carrasco Martorell

Miguel Sánchez Roca

EPS025

6

1

Josefina Bota Salort

Maria Massanet Neubaur

EPS026

6

1

Óscar Valero Sierra

Andrés Julián Arce Arellano

EPS029

6

1

María Francisca Hinarejos Campos

Miquel Casasayas Ramis

EPS030

6

1

María Francisca Hinarejos Campos

Llorenç Romà Álvarez

EPS031

6

1

Arnau Mir Torres

Raquel Fernández Peralta

EPS042

6

1

Cristina Suemay Manresa Yee

Eric Roselló Marín

EPS047

6

1

Bartomeu Alorda Ladaria

Gabriel Mesquida Garcia

EPS048

6

1

Cristian Carmona Gómez

Joan Antoni Oliver Garcia

EPS049

6

2

Sebastià Galmés Obrador

Joan Lladó Martorell

EPS049

6

2

Sebastià Galmés Obrador

Gabriel Matas Barceló

EPS051

6

1

José Guerrero Sastre

José Antonio Gálvez Melero

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet