logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12515. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2017 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2017, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3488

 Consell de Menorca

 

 Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 Promocionar els estudis d’enginyeria, edificació i matemàtiques de l’Escola Politècnica Superior de la UIB

 

 –

 4/7/2017

 30/10/2017

 30/6/2019

 

 3474

 Stem Europe, SLU

 

CEP

 

 Regular la col·laboració per a la realització dels treballs d’investigació relatius al programa de Doctorat interuniversitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada de la UIB, la UPV/EHU i la URV 

 –

 18/7/2017

 24/10/2017

 Quatre anys