logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 457 - Any  XXXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de novembre de 2017
Rectorat

12516. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de novembre de 2017 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2017, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de novembre de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3302

 Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de les Illes Balears 

 Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 Elaboració conjunta i coordinada de cursos i seminaris

 

 –

 25/7/2017

 19/10/2017

 Cinc anys, prorrogable

 

 3497

 Biel Company Vives

 

 Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 Donació d’un ajut econòmic destinat a la recerca en neuropsicologia de l’envelliment mitjançant una beca de col·laboració 

 1.500 euros

 5/9/2017

 25/10/2017

 n. e.

 

 3499

 Fundació bancària

”la Caixa”

 

 CEP

 

 Desenvolupar el programa de beques ”la Caixa” per als estudis de doctorat en universitats o centres d’investigació espanyols

 

 –

 5/9/2017

 2/10/2017

 Un any, prorrogable automàtica-ment per períodes anuals

 3502

 Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears

 

 Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 Conveni instrumental amb la CAIB per al finançament de la Càtedra ICAPE

 26.000 euros

 12/9/2017

 23/10/2017

Efectes retroactius des de l’1/9/2017 fins al 31/12/2018

 

 3503

 Universitat Autònoma de Barcelona

 

 Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 Addenda al conveni de col·laboració (ref. 3471) per a la cessió, per part de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears, de cossos humans per a finalitats de docència i investigació

 _

 12/9/2017

 29/9/2017

 Fins a la finalització del conveni de col·laboració

 

 3507

 Conselleria d’Educació i Universitat

 

 Antònia Fullana (Gerent)

 

 Modificació del conveni ref. 3398, signat el 31 de gener de 2017, sobre les línies d’actuació per atendre a l’expedició del suplement europeu al títol i la primera fase del projecte d’implantació de l’administració electrònica a la UIB

 –

 19/9/2017

 19/9/2017

 30/11/2019