logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12416. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de juliol de 2017 per la qual es fa públic el canvi de titular del càrrec de cap d'estudis del grau d'Educació Primària.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.u) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que estableix l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, dispòs que la professora Noemy Berbel Gómez, vicedegana de la Facultat d’Educació, assumeixi la titularitat del càrrec de cap d’estudis del grau d’Educació Primària, atès el cessament del professor Josep Vidal Conti com a vicedegà de la Facultat d’Educació.

Els efectes d’aquest canvi de titular són a partir del cessament del vicedegà indicat.

Amb aquesta resolució es modifiquen les resolucions del Rectorat 11736/2016, de 4 de febrer, i 11796/2016, de 29 de febrer, per la qual es nomenen els vicedegans de la Facultat d’Educació.

La composició dels vicedegans de la Facultat d’Educació és, doncs:

 

Nom

Titularitat de càrrecs

Sr. Jaume Cantallops Ramon

Cap d’estudis del grau d’Educació Infantil

Sra. Noemy Berbel Gómez

Cap d’estudis del grau d’Educació Primària

Sra. Maria Antònia Gomila Grau

Cap d’estudis del grau d’Educació Social

Sr. Joan Jordi Muntaner Guasp

Cap d’estudis del grau de Pedagogia

Sra. M. Rosa Rosselló Ramon

Sra. Mercè Morey López

Sr. Xavier Motilla Salas

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat d’Educació i Sra. Gerent de la Universitat.