logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12394. RESOLUCIÓ del Rectorat dia 20 de juny de 2017 per la qual es disposa que la senyora Catalina Ordinas Pons cessi com a subdirectora de Campus Extens.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, dispòs que la senyora Catalina Ordinas Pons cessi com a subdirectora de Campus Extens, la qual continua en funcions fins al seu nomenament i presa de possessió com a directora de Campus Extens.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de juny de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. delegat del Rector i Sra. Gerent de la Universitat.