logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12393. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de juny de 2017 per la qual es nomena director de la Universitat Oberta per a Majors el professor Antoni Gamundí Gamundí.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, segons el que preveu l'article 38.1.u) dels Estatuts, nomèn director de l’Oficina per a Programes Universitaris de la UOM i de la Universitat Oberta per a Majors el professor Antoni Gamundí Gamundí, amb efectes administratius i econòmics des de la data de la presa de possessió.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de juny de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet