logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12389. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de juny de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2017, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3403

 Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social

 

 Rosa Isabel Rodríguez (vicerectora d’Estudiants)

 

 Pràctiques acadèmiques externes curriculars

 –

 2/5/2017

 31/5/2017

 Fins a la finalització del curs acadèmic, prorrogable per als anys acadèmics següents 

 3437

 AnsonLAB, SL

 

 Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 Desenvolupament de solucions i serveis per promoure la gestió transversal del projecte SmartUIB

 –

 19/5/2017

 9/6/2017

 Dos anys, prorrogable tàcitament i indefinidament per períodes successius d’un any

 

 3447

 Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

 

 Antoni Aguiló (vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable)

 

 Instrumentar els compromisos assumits com a conseqüència de la concessió d’una subvenció per a l’execució de les actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament 

 190.000 euros

 2/5/2017

 23/5/2017

 Des de l’1/5/2017 fins al 30/12/2018

 3455

 Reial Societat de Química

 Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 Realització de cicles de conferències sota el títol Fronteras de la Química

 3.000 euros

 19/5/2017

 31/5/2017

 n. e.

 3456

 Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

 

 Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 

 Realització de la instal·lació Nus a l’espai educatiu Guillem Cifre de Colonya del museu, dins el programa del museu de tallers familiars «Família! El dissabte va d’art»

 1.250 euros

 19/5/2017

 19/572017

 n. e.

 3457

 Fundació Universitat Catalana d’Estiu

 

 Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 

 Organització d’un mòdul de Patrimoni cultural a la Universitat Catalana d’Estiu 2017, que es realitzarà durant l’agost de 2017 a Prada

 2.000 euros

 30/5/2017

 9/6/2017

 Fins que alguna de les parts el denunciï

 3459

 AnsonLAB, SL

 

 Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 Desenvolupament de solucions i serveis per promoure la gestió transversal del projecte SmartUIB: cessió d’un CST (sistema de concentració tèrmica) perquè sigui instal·lat a Ca ses Llúcies

 –

 

 19/5/2017

 9/6/2017

 Dos anys, prorrogable tàcitament i indefinidament per períodes successius d’un any

 

 3461

 Institut Balear de la Dona

 

 Antoni Aguiló (vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable)

 

 Instrumentar les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa per al manteniment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere 

 36.000 euros

 30/5/2017

 31/5/2017

 Des de l’1/1/2017 fins al 31/12/2017

 3464

 Universitat Complutense de Madrid

 

 Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

 Desenvolupament de relacions acadèmiques, científiques i de recerca en general i la integració del Dr. Federico Garau Sobrino com a membre de l’Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional (IDEIR) de la UCM

 –

 

 30/5/2017

 23/6/2017

 Quatre anys

 

3466

 

 

Fundació IMDEA Energía

 

Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació) 

 Regular les estades d’investigadors de la UIB: Vicenç J. Canals Guinard

 –

 

 30/5/2017

 30/5/2017

 Mentre duri el període d’estada de l’investigador a IMDEA (de l’1/6/2017 al 30/9/2017)

 3472

 Institut Balear de la Dona

 

 Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 

 Subvenció nominativa atorgada per al desenvolupament de la XVIII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere (UEEG) amb el títol «Més feminisme que mai»

 24.000 euros

 9/6/2017

 5/7/2017

 Des de l’1/1/2017 fins al 31/12/2017

 3475

 Red Eléctrica de España, SAU

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 Creació d’un portal web sobre Biodiversitat de les Illes Balears (BIOBAL) 

 163.350 euros

 13/6/2017

 28/6/2017

 Tres anys, sense possibilitat de pròrroga