logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12388. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de juny de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2017, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3393

 Universitat de París 13

 

 Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 

 Establir relacions de cooperació i coordinació d’intercanvis en matèria d’ensenyament i d’investigació sobre una base de reciprocitat

 31/1/2017

 5/5/2017

 Cinc anys

 

 3424

 Associació Museu Balear de Ciències Naturals

 

 Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 Desenvolupar programes de col·laboració i d’estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d’estudiants, divulgació i recerca

 9/5/2017

 7/7/2017

 Mínim de quatre anys, període renovable automàticament