logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12387. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 5 de maig de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 5 de maig de 2017, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3431

 Centre Universitari Christus (Unichristus) de Fortaleza (Brasil)

 

 Llorenç Huguet (Rector)

 

 Desenvolupar programes d’estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d’estudiants i recerca

 4/4/2017

 15/3/2017

 Mínim de quatre anys, període renovable automàticament

 

 3439

 Clúster de Còmic i Nous Media de Mallorca

 

 Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 Desenvolupar programes de col·laboració i d’estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d’estudiants, divulgació i recerca

 25/4/2017

 22/6/2017

 Mínim de quatre anys, període renovable automàticament