logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12386. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 30 de març de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 30 de març de 2017, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3407

 Universitat Federal de Minas Gerais

 

Llorenç Huguet (Rotger)

 

 Renovació del conveni amb ref. 2252 per establir un programa d’intercanvi d’estudiants, docents, investigadors i personal tecnicoadministratiu

 –

 21/2/2017

 17/7/2017

 Cinc anys