logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12385. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 30 de març de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 30 de març de 2017, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3388

 Associació Espanyola contra el Càncer

 

 Antoni Aguiló (vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable) 

 Desenvolupament de projectes i experiències en matèries d’interès comú

 28/2/2017

 3/7/2017

 Un any, renovable automàticament pel mateix període

 

 3419

 Societat Espanyola d’Estudis Clàssics

 

 Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 

 Desenvolupar programes de col·laboració i d’estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d’estudiants, divulgació i recerca 

 28/2/2017

 26/6/2017

 Mínim de quatre anys, període renovable automàticament

 

 3420

 Universitat Federal de Juiz de Fora (Brasil) 

 Llorenç Huguet (Rector) 

 Col·laboració acadèmica, científica i cultural

 7/3/2017

 24/4/2017

 Mínim de quatre anys