logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12384. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2017, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3406

 Universitat Federal de Minas Gerais 

 Llorenç Huguet (Rector)

 Col·laboració acadèmica, científica i cultural 

 14/2/2017

 12/7/2017

 Cinc anys