logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12383. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de setembre de 2016.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2016, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3309

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

 

Llorenç Huguet (Rotger)

 

 Intercanvi d’alumnes de nivell professional (alumnes de grau)

 

 –

 26/7/2016

 8/9/2016

 Cinc anys