logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 452 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12382. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de juny de 2016.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 20 de juny de 2016, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3260

 Universitat Austral de Xile

 

 Llorenç Huguet (Rector)

 

 Desenvolupar programes d’estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, la formació d’estudiants i la recerca

 31/5/2016

 30/6/2016

 Mínim de quatre anys, període renovable automàticament