logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 17 de març de 2017
Rectorat

12208. CORRECCIÓ d'error de la Resolució del Rectorat 12163/2017, de 20 de febrer, per la qual es fa pública l'elecció de dos membres de la Comissió Electoral.

Advertits de l’error comès a la Resolució del Rectorat 12163/2017, de 20 de febrer, per la qual es fa pública l'elecció de dos membres de la Comissió Electoral, tot seguit s’indica la rectificació oportuna.

A la indicació dels representants dels estudiants a la comissió indicada, on diu: «Lluís Florit Bibiloni», ha de dir: «Lluís Florit Binimelis».

Palma, 28 de febrer de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet