logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11740. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de febrer de 2016 per la qual es fan públics els representants dels degans de facultat i directors d'escola al Consell de Govern.

Avui s'ha constituït el Claustre de la Universitat de les Illes Balears en sessió ordinària. En aquesta sessió els degans de facultat i directors d’escola han elegit els seus representants al Consell de Govern, d’acord amb el que preveu l'article 25.1.f) dels Estatuts. Els representants del col·lectiu esmentat són:

Vocals representants dels degans de facultat i directors d’escola:

Titulars: 

  1. Amengual Colom, Antoni (degà de la Facultat de Ciències)
  2. de Pedro Gómez, Joan Ernest (degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia)
  3. Deyà Tortella, Bartolomé (degà de la Facultat de Turisme)
  4. López Simó, Francisco (degà de la Facultat de Dret)
  5. Oliver Torelló, Josep Lluís (degà de la Facultat d’Educació)
  6. Sansó Rosselló, Andreu (degà de la Facultat d’Economia i Empresa)
  7. Sesé Abad, Albert (degà de la Facultat de Psicologia)

Suplents:

  1. Deyà Bauzà, Miquel Josep (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres)
  2. Carrasco Martorell, Lorenza (directora de l’Escola Politècnica Superior)

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet