logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11739. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 de febrer de 2016 per la qual es fan públics els membres del Consell Social elegits per formar part del Consell de Govern de la Universitat.

Els integrants del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, en sessió plenària del dia 4 de febrer de 2016, han elegit els seus representants al Consell de Govern, d’acord amb el que preveuen l’article 15.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, l’article 4 de la Llei 2/2003, de 30 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, i l’article 25.1.g) dels Estatuts de la Universitat.

Són els següents:

  • Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta.
  • Sr. Joan March Noguera, secretari.
  • Sra. Eva Cerdeiriña Outeiral (anys 2016 i 2019) i Sr. Sebastián Lora Sánchez (anys 2017 i 2018).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet