logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11696. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2016 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 29 d'octubre de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 29 d’octubre de 2015, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3145

 Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

 Gestió d’ajuts per al desenvolupament del programa Erasmus.es, finançats pel Ministeri 

 34.300 euros

 29/9/2015

 14/9/2015

 El curs acadèmic 2015-16, a partir de la data de la signatura