logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11695. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2016 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de setembre de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 18 de setembre de 2015, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3065

 Universitat Autònoma de Nuevo León

CEP

 

 Programa per a la doble titulació de Doctorat en Ciència i Tecnologia Química 

 –

 21/7/2015

 24/9/2015

 Quatre anys, renovable automàticament per períodes iguals de temps