logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11697. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2016 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2015, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3026

 Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic

 

 Joana M. Seguí Pons (vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta)

 Cooperació en el camp de la formació d’estudiants, la divulgació cultural i la investigació 

 24/11/2015

 28/1/2016

 Un any, prorrogable pel mateix període

 

 3172

 Agència de Turisme de les Illes Balears

 Xavier Varona (vicerector de Títols i Tecnologia)

 

 Gestió i desenvolupament del projecte Plataforma Turística Intel·ligent (PTI) i altres projectes de promoció i estratègia i coneixement turístic 

 1/12/2015

 10/2/2016

 Un any, prorrogable tàcitament

 

 3173

 Universitat Isabel I (Burgos)

 

 Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau)

 

 Desenvolupar programes d’estudis conjunts, intercanvi i cooperació en els camps de la docència, formació d’estudiants i recerca

 1/12/2015

 13/1/2016

 Mínim de quatre anys, renovable automàticament

 

 3176

 Agència EFE

 

 Llorenç Huguet (Rector)

 

 Col·laboració per a la realització de plans de treball diversos i facilitar una formació pràctica als estudiants 

 1/12/2015

 3/2/2016

 Quatre anys, renovable automàticament