logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11694. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2016 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2014.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2014, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

2971

 Universitat Lliure de Brussel·les 

CEP

 Direcció i concessió conjuntes d’un títol de doctor 

 –

 7/10/2014

 16/9/2015

 Des de l’1/10/2014 fins a l’1/10/2017, prorrogable