logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 420 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2015
Rectorat

11540. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de setembre de 2015 per la qual es disposa que el professor Joan Josep Fornós Astó cessi com a director de Promoció de la Recerca.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, dispòs que, a petició pròpia, el professor Joan Josep Fornós Astó cessi com a director de Promoció de la Recerca, amb efectes econòmics i administratius des de demà.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

 

Palma, 29 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sr. vicerector d’Investigació i Postgrau i Sra. Gerent de la Universitat.