logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 420 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2015
Rectorat

11538. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d'octubre de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de setembre de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 18 de setembre de 2015, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

2203

Institut Espanyol d’Oceanografia

Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau)

Creació de beques de col·laboració, amb càrrec a projectes de l’IEO

13/5/2014

16/7/2015

Quatre anys, prorrogable automàticament per períodes idèntics fins a un màxim de dotze anys 

3099

Fundació Patronat Científic de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència)

Impartir el títol propi de Màster en Gestió Sanitària

 

21/7/2015

 21/9/2015

 Un any, prorrogable automàticament pel mateix període si té lloc la reedició del màster

3128

 Fundació Universitat Catalana d’Estiu

 Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta)

Organització de la Universitat Catalana d’Estiu 2015 (47a edició), que es realitzarà durant l’agost de 2015 a Prada

2.000 euros

 28/7/2015

 

30/7/2015

31/12/2015

 

3129

Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears

CEP

 Modificació del conveni signat per a la impartició del Màster Universitari en Advocacia

 -

1/9/2015

 8/10/2015

 Indefinida

 

 3131

 Fundació Científica de l’Associació Espanyola contra el Càncer

Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau)

 Ajudes per a la investigació en l’àmbit de l’oncologia

 135.000 euros

 

15/9/2015

16/9/2015

 Tres anys a partir del 15/10/2015, renovable cada any

3136

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

 

M. Dolors Forteza (vicerectora de Docència)

 

Curs d’adaptació per als titulats de plans antics al grau de Relacions Laborals

 

Previsions de la tercera clàusula

 15/9/2015

6/10/2015

Un any a partir de l’inici de l’any acadèmic 2015-2016, prorrogable de forma expressa 

Palma, 13 d’octubre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet