logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 420 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2015
Rectorat

11537. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d'octubre de 2015 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de setembre de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 18 de setembre de 2015, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

3124

Quimnesia Azahar, SA

 Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència)

Desenvolupar programes de cooperació en els camps de la docència, formació d’estudiants, investigació, innovació i transferència en les àrees que siguin comunes a ambdues entitats

21/7/2015

 30/7/2015

Mínim de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 13 d’octubre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet