logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 420 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2015
Rectorat

11535. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d'octubre de 2015 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2015, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

3115

 Informàtica El Corte Inglés, SA

 Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència)

Cooperació en els camps de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixements, especialment en els àmbits de l’administració electrònica, l’aplicació de les TIC al turisme i el suport al projecte SmartUIB

7/7/2015

24/9/2015

Mínim de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 13 d’octubre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet