logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 420 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2015
Rectorat

11534. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d'octubre de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de juny de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2015, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 3085

Vicenç i Margalida Rosa Rotger Rebassa

Llorenç Huguet (Rector)

Donació de fons documental i cessió dels drets d’explotació

 –

 26/5/2015

 16/7/2015

 n. e.

 

Palma, 13 d’octubre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet