logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 420 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 d'octubre de 2015
Rectorat

11533. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d'octubre de 2015 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de juny de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2015, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

3089

Universitat de São Paulo (Brasil)

 Llorenç Huguet (Rector)

Intercanvi de docents, alumnes i membres de l’equip tecnicoadministratiu 

26/5/2015

21/9/2015

Cinc anys

 

Palma, 13 d’octubre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet