logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 419 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11510. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de juliol de 2015 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen i per un període de sis mesos.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici de la pròrroga

Data de fi de la pròrroga

Alcover Llinàs, Joan

5110

Edicions UIB

CE (AS)

C2

14

03-09-2015

02-03-2016

Alcover Pascual, Patrícia

192

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

CG

C1

20

07-08-2015

06-02-2016

Andreu Taberner, Margalida

42

Rectorat

CG

C2

16

01-08-2015

31-01-2016

Cabanellas Seguí, Jerònia Maria

2016

Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca

CG

C2

16

07-08-2015

06-02-2016

Cañellas Amengual, Margalida

920

Servei de Nòmines i Seguretat Social

CG

A2

25

22-08-2015

21-02-2016

Casado Berjillos, Isabel

55

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

18

22-08-2015

21-02-2016

Colom Montojo, M. del Carmen

5203

Servei de Comunicació

CE (AS)

A1

25

12-08-2015

11-02-2016

Dols Ruiz, Patrícia

5101

Servei de Control i Comptabilitat

CG

C2

18

07-08-2015

06-02-2016

Esteva Llodrà, Neus

179

Edifici Ramon Llull

CG

C2

16

07-08-2015

06-02-2016

Fiol Duran, Francisca

47

Servei de Control i Comptabilitat

CG

C1

23

22-08-2015

21-02-2016

Gorrias Pons, Jesús

266

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

CG

C1

21

07-08-2015

06-02-2016

Grimalt Casasnovas, Miquela

10

Oficina de Suport a la Recerca

CG

A2

25

07-08-2015

06-02-2016

Hernández Guerra, M. Consolación

5201

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

CG

A2

25

12-08-2015

11-02-2016

Jiménez Herranz,

Juan Cristóbal

5205

Centre de Tecnologies de la Informació

CE (TIC)

A2

23

20-08-2015

19/02/2016

Lliteras Amengual, Francesc Xavier

121

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C1

20

07-08-2015

06-02-2016

Masià Cuesta, Isabel

174

Rectorat

CG

C2

18

01-08-2015

31-01-2016

Obrador Garcia, Gemma

60

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

16

22-08-2015

21-02-2016

Peña Kolflaath, Gustavo

5202

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

CE (AS)

C2

16

12/08/2015

11/02/2016

Piqueras Martínez, Araceli

1016

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CG

C2

16

07-08-2015

06-02-2016

Quetglas Busquets, Maria

5186

Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de r.

CG

C2

21

22-08-2015

21-02-2016

Robles Marín, Carmen

80

Servei de Nòmines i Seguretat Social

CG

C1

21

22-08-2015

21-02-2016

Roig Figuerola, Miquel Antoni

5106

Servei de Recursos Humans

CG

C2

16

 

07-08-2015

06-02-2016

Sánchez Oliver, M. José

70

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica

CG

C2

16

07-08-2015

06-02-2016

Tovar Ortega, Ana M.

82

Servei de Recursos Humans

CG

C2

18

07-08-2015

06-02-2016

Verger Gelabert, Cristina

124

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C2

18

22-08-2015

21-02-2016

Vich Picornell, Irene

76

Servei de Nòmines i Seguretat Social

CG

A2

23

07-08-2015

06-02-2016

CG: cossos generals
CE (AS): cossos específics d’altres serveis
CE (TIC): cossos específics de tecnologies de la informació i comunicació
CE (SBD): cossos específics de biblioteca i arxius

Palma, 24 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. Gerent de la Universitat.