logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 419 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11509. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de setembre de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2015, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Hotelbeds Technology, SLU Jordi Llabrés (vicerector d’Investigació i Postgrau) Creació de la Càtedra Hotelbeds Group d’Innovació Turística de la UIB 60.000 euros 14/7/2015 4/9/2015 Un any, a partir de l’1/10/2015, prorrogable per un any

 

Palma, 22 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet