logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 419 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11508. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de setembre de 2015 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2015, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Centre de Terminologia TERMCAT Llorenç Huguet (Rector) Col·laboració en l’àmbit terminològic, que preveu l’assessorament mutu en matèria terminològica, la cessió d’eines i de recursos, la coparticipació en projectes i l’organització d’iniciatives conjuntes 7/7/2015 24/7/2015 Quatre anys, prorrogable per períodes iguals
Universitat de Tunis El Manar Llorenç Huguet (Rector) Col·laboració acadèmica, científica i cultural 30/6/2015 10/9/2015 Mínim de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 22 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet