logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11481. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 7 de juliol de 2015 per la qual se substitueix un membre del Consell de Govern.

D'acord amb l'article 25.1.f) dels Estatuts d'aquesta universitat, nomèn el professor Joan Jesús Fiol Arbós membre del Consell de Govern, en representació dels directors de departament i d’institut universitari de recerca i en substitució del professor Juan José Montaño Moreno, atès que aquest darrer està en situació de serveis especials a causa del seu nomenament com a director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet