logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11468. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juliol de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2015, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Consell Insular de Menorca Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta) Realitzar programes de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) a Menorca 2014-15 18.800 euros 23/6/2015 23/6/2015 Amb efectes retroactius a l’inici de les accions ja desenvolupades des del començament de l’any acadèmic 2014-15 fins a la data màxima prevista per a la justificació, de conformitat amb el pacte setè
Universitat de Ningbo Llorenç Huguet (Rector) Establir les bases que reglamenten el programa de la doble titulació grau de Turisme de la UIB i grau de Gestió del Turisme de la NBU Previsions del vuitè article 23/6/2015 26/6/2015 Sis anys, renovable automàticament per períodes iguals
La Caixa
(Obra Social)
Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau) Programa d’impuls i internacionalització la Caixa per a estudis de postgrau a la UIB 100.000 euros 30/6/2015 16/6/2015 Un any

Palma, 28 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet