logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11466. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juliol de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de juny de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2015, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Comunitat autònoma de les Illes Balears Antònia Fullana (Gerent) Executar les inversions de l’Estat a les Illes Balears 2.500.000 euros 26/5/2015 27/5/2015 Fins que subsisteixin les obligacions de les parts i, en tot cas, fins a la finalització de l’execució dels projectes d’inversió
Hippokrates GmbH Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència) Col·laboració per a la implementació i el desenvolupament d’un sistema de climatització 26/5/2015 17/6/2015 Cinc anys, prorrogable

Palma, 28 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet