logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11464. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juliol de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de maig de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 20 de maig de 2015, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat Complutense de Madrid Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau) Projecte d’investigació: La desracemización de conglomerados 28/4/2015 26/5/2015 Fins a la finalització del període d’execució del projecte
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats Antònia Fullana (Gerent) Subvenció per a la posada en marxa de la doble titulació de Turisme - Administració d’Empreses 1.645.008 euros 31/3/2015 21/5/2015 31/12/2020
Det Norske Veritas Business Assurance España, SL Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau) Participació d’experts de la UIB per a la certificació de projectes de R D I en els camps tecnològics, segons el sistema de certificació DNV GL Previsions de la segona clàusula 28/4/2015 17/6/2015 Tres anys, prorrogable automàticament pel mateix període
Sciware Systems, SL Antoni Aguiló (vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable) La UIB cedeix espais i infraestructures de l’edifici dels Serveis Cientificotècnics Previsions de la cinquena clàusula 12/5/2015 17/6/2015 Tres anys, prorrogable de forma automàtica i per períodes d’un any
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats M. Dolors Forteza (vicerectora de Docència) Implantació d’un protocol d’identificació d’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals 28/4/2015 21/5/2015 Dos anys, prorrogable automàticament per períodes idèntics

Palma, 28 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet