logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11462. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juliol de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 12 de febrer de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 12 de febrer de 2015, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat Nacional de Sant Petersburg, d’Investigació de Tecnologies de la Informació, la Mecànica i l’Òptica Llorenç Huguet (Rector) Establir una relació de cooperació mútua 3/2/2015 27/5/2015 Tres anys, prorrogable

Palma, 28 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet