logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11461. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juliol de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de setembre de 2014.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2014, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull CEP Pràctiques externes curriculars dels estudiants de postgrau a les instal·lacions de l’Institut d’Investigació Sanitària de Mallorca (IDISPA) 23/9/2014 6/11/2014 Fins a l’acabament de l’any acadèmic 2014-15, prorrogable automàticament per anys acadèmics
Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull CEP Pràctiques externes curriculars dels estudiants de postgrau a les instal·lacions de la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB) 23/9/2014 6/11/2014 Fins a l’acabament de l’any acadèmic 2014-15, prorrogable automàticament per anys acadèmics

 Palma, 28 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet