logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11460. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juliol de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 5 de febrer de 2014.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 5 de febrer de 2014, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat Pavel Josep Safárik de Košice CEP Tesi doctoral en règim de cotutela internacional 21/1/2014 7/4/2014 Mínim de cinc anys, prorrogable automàticament

Palma, 28 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet