logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11459. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juliol de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 25 de juny de 2013.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 25 de juny de 2013, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat AbdelMalek Saadi de Tetuan CEP Establir les condicions per a la defensa de tesi doctoral en règim de cotutela internacional 18/6/2013 19/6/2015 Cinc anys, prorrogable automàticament pel mateix període

Palma, 28 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet