logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11243. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de gener de 2015 per la qual es disposa que el professor Antonio Fernández Coca cessi com a director de l'estratègia de comunicació i promoció institucional.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, dispòs que el professor Antonio Fernández Coca cessi com a director de l’estratègia de comunicació i promoció institucional, amb efectes administratius i econòmics des d'avui, atès el seu nomenament com a delegat del Rector.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet