logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11242. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de gener de 2015 per la qual es disposa que el professor Xavier Varona Gómez cessi com a delegat del Rector.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, dispòs que el professor Xavier Varona Gómez cessi com a delegat del Rector, amb efectes administratius i econòmics des d'avui, atès el seu nomenament com a vicerector de Títols i Tecnologia.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet