logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11241. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de gener de 2015 per la qual es canvia la denominació de Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica per la de Vicerectorat de Docència i s'atribueixen noves competències a la vicerectora.

De conformitat amb el que estableix l’article 38.1.u) dels Estatuts, dispòs que es canviï la denominació de Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica per la de Vicerectorat de Docència.

Les competències assignades a la vicerectora de Docència són dirigir i coordinar les funcions referents a l’organització de la docència, la gestió acadèmica, el règim acadèmic, les relacions amb les facultats i escoles i els centres adscrits.

El servei o unitat que en depèn és la Comissió Acadèmica.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet