logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11228. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2014.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2014, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Administració de la CAIB Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència) Consecució de l’estratègia «Europa 2020» i del nou marc financer pluriennal 2014-2020 24/7/2014 20/11/2014 31/12/2020, prorrogable
Junta Provincial de l’Associació Espanyola contra el Càncer Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau) Ajuts a projectes d’investigació oncològica. Investigador principal: Sr. Jordi Oliver Oliver 10.000 euros 9/12/2014 17/12/2014 Des del 17/12/2014 fins al 17/12/2015
Consell General del Poder Judicial Pedro Grimalt (Secretari General) Col·laboració per a la realització de treballs científics, acadèmics i culturals. Projecte R D I FF12013-43270-P 14/10/2014 27/11/2014 Un any, prorrogable pel mateix període
Universitat Miguel Hernández (Elx) i 8 universitats més Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau) Segona addenda de modificació de l’annex 3 (Pressupost) del conveni de Microgen (ref. 2018), signat el 25/2/2010 365.445,65 euros 28/10/2014 13/10/2014 Mentre es mantingui vigent el Programa d’activitat investigadora CSD2009-00006 (Microgen)
Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears Llorenç Huguet (Rector) Dur a terme la primera fase de l’ordenació, catalogació i digitalització de l’arxiu històric de la RAMIB 7.520 euros 18/11/2014 17/12/2014 Un any, renovable automàticament pel mateix període
Fundació per a la Projecció Internacional de les Universitats Espanyoles. UNIVERSI-DAD.ES Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència) Implementació del programa de formació i qualificació professional de becaris brasilers en l’àrea del turisme i l’hoteleria, convocatòria 2014-15 Previsions del quart acord 28/10/2014 6/11/2014 Mentre estigui en marxa la implementació del programa a què fa referència el primer acord del conveni
Institut Balear de la Natura (IBANAT) (Conselleria de Medi Ambient) Antoni Aguiló (vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable) Addenda al conveni amb ref. 2778, signat el 22/1/2014, per prorrogar-ne la vigència pel termini d’un mes 11/11/2014 1/11/2014 30/11/2014
Comunitat autònoma de les Illes Balears Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau) Subvenció per al finançament de despeses bàsiques dels instituts universitaris de recerca següents: IMEDEA, IFISC, IUNICS, IAC3, IEHM i IRIE 84.000 euros 18/11/2014 28/11/2014 Fins a l’acabament del termini de justificació (15/10/2015)
La Caixa (Obra Social) Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau) Contribuir a la internacionalització de la UIB i impulsar la transformació del model econòmic amb el foment d’activitats de recerca 100.000 euros 18/11/2014 17/11/2014 Un any
Acadèmia de Jurisprudència i Legislació Llorenç Huguet (Rector) Digitalització del butlletí editat per l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació entre el 1989 i 2013 3.392,69 euros, més els imposts corresponents 9/12/2014 18/12/2014 n.e.
3M España, SL Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau) Projecte d’anàlisi i estudi de la idoneïtat d’equips de protecció individual respiratoris 2/12/2014 8/1/2015 Un any, prorrogable anualment

Palma, 19 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet