logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11225. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2015 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 19 de setembre de 2014.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 19 de setembre de 2014, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat Alberto Hurtado Llorenç Huguet (Rector) Col·laboració en intercanvi d’estudiants, projectes de recerca i cooperació 9/9/2014 7/10/2014 Mínim de tres anys, renovable automàticament

Palma, 19 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet