logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11224. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2015 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2014.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2014, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Instituto Tecnológico de Durango Llorenç Huguet (Rector) Programes d’estudis conjunts, intercanvi i cooperació en el camp de la docència, la formació d’estudiants i la recerca 24/6/2014 8/12/2014 Mínim de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 19 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet