logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11223. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2015 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 9 de maig de 2014.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 9 de maig de 2014, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència) Curs per a l’obtenció del títol propi Expert Universitari en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) 66.165,99 euros 6/5/2014 18/11/2014 31/12/2015

Palma, 19 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet