logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 357 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de desembre de 2011
Rectorat

10046. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de desembre de 2011 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de maig de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 20 de maig de 2011, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat de l’Algarve CEP Reglamentació del programa de doble titulació entre el Màster Universitari en Economia del Turisme i del Medi Ambient de la UIB i el Màster en Tourism Economics and Regional Development de la Universitat de l’Algarve Previsions de l’acord novè 11.03.2011 14.07.2011 Dos anys, renovable automàticament pel mateix període

Palma, 12 de desembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas